نه به دست و پا زدن دل رها نمی شود...

یا پرنده شو بپر...یا به خانه خو بگیر!

نتیجه:

داریم فعلا خو می گیریم!

/ 2 نظر / 28 بازدید
darvish

کی شه شما بپری!!! چشم مون به آسمون خشک شد پرواز شما رو ببینیم!!