پیام پایانی

دوستان ! همراهان! مخاطبان! خوانندگان و کلا عالی جنابان عزیز!

کلا در اینجا تخته شد!

ببخشید اینقدر این ور و آن ور می کشانیمتان! درویشی است و آوارگی!

هر کس اینجا بهره ای برد دعا بفرماید و ما را در خانه جدید همراهی کند :از خود راضیmyemptyplace.blog.ir

اگر هم که وقتتان گرفته شد و همان بهتر که تخته شد!! ؛ خود دانید! بهرحال درِ کلبه درویشی ما به روی همه باز است و نظر به این نکته که بنده اگر ننویسم حناق می گیرم کم و بیش و دیر و زود خواهم نوشت انشاالله!

پس فعلا فعلا ها در خدمتتان هستیم!

با احترامات!

درویش

/ 0 نظر / 61 بازدید