زندگی

زندگی پستی بلندی داره...مواظب باش تو بلندی ها از پستی ها یادت نره و یهو زیر پات خالی شه...

تو پستی ها هم زیادی نمون چون بعدش بلندی های قشنگی پیش روته!!

/ 4 نظر / 29 بازدید
یه خواننده

تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمیبره؟

سعیده

توی پستی های زندگی حواسمون باشه پست نشیم تا توی بلندی ها بتونیم به پشت سرمون نگاه کنیم...

کاظمی

احسنت.

درویش

الان تو بلندی هام...خدا رحم کناد!