منطق!

خب..نه! یک بار نشسته ای کلاهت را قاضی کنی؟!!

یک بار فقط!دلشان را به چی تو خوش کنند و آدم حسابت کنند؟!

اصولاچیزی برای دل خوش کردن داری!؟

آبرو..

معرفت..

دریغ!!!

دریغ...

به قول دوستی برو ببین «ملک ری» تو چیست!؟

اگر یک بار دیگر کلاهت را قاضی کنی می فهمی که از سلیمان صرد ایمان تو خیلی خیلی کمتر است..

خیلی خیلی

پس اول «ملک ری» ت راپیدا کن بعد ببین می توانی از خیر گندمش بگذری یا نه!

باز هم

دریغ!!!

 

 

/ 6 نظر / 24 بازدید
یه خواننده

و چقدر راست می گویی تو درویش جان...اسماعیلمان باید ذبح شود تا "ادم" شویم...

زهرا شهرزاد

در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن --- شرط اول قدم آن است که مجنون باشی.. خدایا ما رو مجنون کن.. هنوز هر از چندی در همان رد پا هم می نویسم.. محتاج دعای شدید یا محتاج شدید دعا.. گرت ز دست برآید..

زهرا شهرزاد

آن بالا اضافه کن که بنده ی خدایی.. گاهی سرمان را بیندازیم پایین برویم سمت شان زیر لب بگوییم: مال بد بیخ ریش صاحبش.. یا من بدء خلقی و ذکری و بری و تغذیتی.. هبنی هبنی هبنی لابتداء کرمک و سالف برک بی..

درویش

من لی غیرک؟! راست گفتی!

صریر

سلام. گاهی وعده ی ملک ری هم لازم نیست به جوی می فروشیم حقیقت خود را!

یه خواننده

پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت ناخلف باشم اگر من به جویی نفروشم!!