شب شهادت امام صادق (ع)

از را ه رسیدم پرسید: میری امام صادق (ع)؟!* گفتم: نه! حتی خودم از قاطعیت خودم تعجب کرده بودم اما گفتم نه! گذشت. نشسته بودم به تعریف کردن جریانات روز برایش و اینکه امروز کل تهران را گز کرده ام و از کجای تهران به کجا رفتم و ...

این هم گذشت. خودم توی اتاق تنها بودم. همسایه بغلی سرش را کج کرد توی اتاق: بچه ها یه چادر دارین به ما بدین می خوایم بریم امام صادق(ع)؟! یک لحظه مردد شدم. چادر خودم را بدهم؛ ندهم؟! ادامه داد: آخه بده (به فتح ب) اینجوری! حالا اگه نمی خواین ندینا!!

تردید را انگار در چشمهایم خوانده بود. بلافاصله چادرم رادادم دستش. خودش عبایی سرش انداخته بود. یحتمل برای دوستش می خواست.

**

وضو گرفته بودم برای نماز که دیدم در اتاقشان باز است و چادر من سر فرد مذکور! دختر زیبایی است. وقتی که من دیدمش

پشتش به من بود. از اینکه چادرم یکی را پوشانده بود حس قشنگی داشتم. گفتم: ببینمت!! با خنده برگشت سمت من. فوق العاده شده بود! آن شب به احترام امام صادق(ع) چادر پوشید؛ نماز خواند. و بعد هم رفت عزاداری.

**

من آنجا بودم؛ چادر آنجا بود؛ و اونیز با چادر من آنجا بود. تمام آن چند ساعتی که در امام صادق(ع) نشسته بود انگار من نشسته بودم. هرگز حضور حاضر غایب شنیده ای؟ من در اتاقم تنها بودم اما آنجا نبودم. روحم کنار او پرواز می کرد. در دانشگاه امام صادق (ع)!

**

برگشت. چادر را تا کرد و داد دست من. می رفت تا دوباره با همان مانتو و موهای بیرون زندگی بگذراند. تا یک شهادت دیگر؛ عزای دیگر؛ مراسم دیگر. من آن شب به قدر تمام عمرم شاد شدم و گریستم... کاش چادرم مال او بود. کاش هرگز تا شده به من پس نمی داد... کاش یک ذره معرفت آن شب اورا من داشتم...نمی دانم... آن شب به شدت به او غبطه خوردم و در عین حال دلم برایش سوخت..

**

شهادت امام جعفر صادق (ع)؛ نگین ششم امامت؛ سرور  و مولا و سید ما...

تسلیت نباد!!!*

توضیح نوشت:

١.  دانشگاه امام صادق(ع) واحد برادران.

٢.شهادت را که تسلیت نمی گویند. تسلیت یعنی تسلی خاطر. یعنی تو خاطرت مبادا ناراحت باشد! اما باید خاطرت ناراحت باشد. باید از اینکه چنین گوهری را از دست داده ایم حسابی پریشان باشی! باید زار بزنی؛ ناله کنی؛ شیون کنی! فلیبک الباکون؛ و یضج الضاجون؛ و یعج العاجون*

توضیحِ توضیح نوشت:

دعای ندبه.

/ 4 نظر / 17 بازدید
مشتاق

سلام. تامل برانگیز بود.. خدا قوت.. یا حق!

صبا

سلام به عزیز ترین، مهربون ترین، بخشنده ترین و صبورترین دوست دنیا خوبی؟ نوشتت رو دو سه بار خوندم نه فقط به خاطر قشنگیش(که صد البته مثل همیشه قشنگ و دلنشین بود) چون بوی عطر تو رو می داد! نفحات نفس یار... دلم خیلی برات تنگ شده، حالا که اینجایی برنامتو بگو ببینمت. من 3 شنبه ها خونم، اند یو؟ عزاداری خالصانه ات قبول التماس دعا "درویش من که خاکسار مقامت پریوش است"![فرشته][لبخند]

کاظمی

سلام احسنت. قبول باشه حضور غیبت حاضرتون. خیلی خوب نوشتید. خیلی زخم وامانده ی خصم است و نمکدان شما ای جوانان عجم ، جان من و جان شما با اجازه لینکتون کردم در وبلاگ مربوط به فتوبلاگم http://propicnet.com/fa/users/blog/?username=sarsara موفق باشید